Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất.

0
144
Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất.
Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

 

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ……, tại ……………………………. chúng tôi gồm:          

Bên đặt cọc (Sau đây gọi tắt là Bên A)

 • Ông/bà:
 • Sinh năm:
 • CMND/CCCD số:
 • Hộ khẩu thường trú tại: 

 

 • Ông/bà:
 • Sinh năm:
 • CMND/CCCD số:
 • Hộ khẩu thường trú tại: 

Bên nhận đặt cọc (Sau đây gọi tắt là Bên B)

 • Ông/bà:
 • Sinh năm:
 • CMND/CCCD số:
 • Hộ khẩu thường trú tại: 

 

 • Ông/bà:
 • Sinh năm:
 • CMND/CCCD số:
 • Hộ khẩu thường trú tại: 

 

Bên làm chứng (sau đây gọi tắt là bên C):

 • Ông/bà:
 • Sinh năm:
 • CMND/CCCD số:
 • Hộ khẩu thường trú tại: 

Các bên tự nguyện cùng nhau lập và ký Hợp đồng đặt cọc này để bảo đảm thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây:

Điều 1: Đối tượng hợp đồng

 1. Đối tượng của Hợp đồng này là số tiền …………………. đồng (Bằng chữ : ……………………………………) tiền Việt Nam hiện hành mà bên A đặt cọc cho bên B để được nhận chuyển nhượng thửa đất với thông tin cụ thể như sau:
 •  Diện tích đất chuyển nhượng: ……….. m2(Bằng chữ: ………………… mét vuông)
 • Thửa đất:………………….Tờ bản đồ:……………………………………
 • Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………………………
 • Trong đó đất ở: ……….. m2
 •  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số :………………………
 • Số vào sổ :……………………………
 1. Bằng Hợp đồng này, Bên A đồng ý đặt cọc và Bên B đồng ý nhận tiền đặt cọc số tiền trên để bảo đảm thực hiện việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất nêu trên với các thỏa thuận dưới đây:

2.1. Giá chuyển nhượng: Giá chuyển nhượng đất nêu trên được hai bên thỏa thuận là: ……………………… đồng (Bằng chữ : ………………………………………… đồng) tiền Việt Nam hiện hành.

Giá thỏa thuận này cố định trong mọi trường hợp, không tăng, không giảm khi giá thị trường biến động (nếu có).

2.2 Phương thức đặt cọc và các đợt thanh toán mua đất

 • Đợt 1 : ………………….. đồng (…………………………………….) ngay khi đặt cọc.
 • Đợt 2 :……………………đồng (……………………………………) Ngay khi công chứng chuyển nhượng tại phòng công chứng.
 • Đợt 3 : …………………….đồng (…………………………………………………….)Ngay khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên bên A.

*) Thời hạn đặt cọc:  ……… ngày kể từ ngày các bên lập và ký Hợp đồng này.

2.3. Việc đăng ký sang tên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất:

 Nếu bên A ủy quyền cho Bên B, thì Bên B sẽ hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký sang tên quyền sử dụng đất cho bên A.

2.4. Nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí:  Bên A sẽ đóng lệ phí trước bạ, Bên B sẽ đóng phí công chứng  và thuế thu nhập cá nhân.

Điều 2:  Phạt hợp đồng

 1. Nếu sau khi ký hợp đồng này Bên B không chuyển nhượng tài sản nêu tại Điều 1 Hợp đồng này cho Bên A nữa hoặc vi phạm hợp đồng dẫn tới trường hợp Bên A được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thì Bên B phải trả lại cho Bên A số tiền đặt cọc ……………………….. đồng (………………………………………đồng) đã nhận và chịu phạt một khoản là …………………….. đồng (………………………………. đồng).
 2. Nếu sau khi ký hợp đồng này Bên A không nhận chuyển nhượng tài sản nêu tại Điều 1 Hợp đồng này hoặc vi phạm hợp đồng dẫn tới trường hợp Bên B được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thì Bên A sẽ mất số tiền đặt cọc đã giao.

Điều 3: Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp thì các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Cam đoan của các bên

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Bên A cam đoan:
 •  Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
 • Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối và không bị ép buộc;
 • Đã tìm hiểu rõ nguồn gốc nhà đất nhận chuyển nhượng nêu trên.
 • Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
 1. Bên B cam đoan:
 •  Những thông tin về nhân thân, về nhà đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
 • Nhà đất mà Bên B đã nhận tiền đặt cọc để chuyển nhượng cho Bên A thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Bên B và không là tài sản bảo đảm cho khoản vay của bên B tại Ngân hàng. 
 • Tính đến thời điểm giao kết hợp đồng này bên B cam đoan nhà đất nêu trên không có tranh chấp, không nằm trong quy hoạch; chưa nhận tiền đặt cọc hay hứa bán cho bất kỳ ai; không bị kê biên để đảm bảo thi hành án. 
 • Bên B cam đoan sau ngày lập và ký Hợp đồng này, bên B không đưa tài sản nêu trên tham gia giao dịch nào dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối và không bị ép buộc;
 • Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.   

Điều 5:   Điều khoản chung

 1. Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai bên ký kết.
 2. Việc thanh toán tiền, bàn giao giấy tờ, thửa đất phải được lập thành Văn bản và có xác nhận của hai bên.
 3. Các bên đã đọc nguyên văn bản Hợp đồng này, hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

Hợp đồng này gồm 03 (ba) trang và được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ  01 (một) bản để thực hiện.

Các bên ký dưới đây để làm chứng và cùng thực hiện.

 

 

BÊN ĐẶT CỌC

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

BÊN LÀM CHỨNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

TẢI FILE WORD HỢP ĐỒNG CỌC Tải tài liệu Teraland

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây