Số điện thoại Sở Tài Nguyên – Môi Trường Hắc Dịch

Bài viết này sẽ giúp các bạn biết được số điện thoại Sở Tài Nguyên – Môi Trường Hắc Dịch, từ đó có thể giúp các bạn có thể dễ dàng liên hệ kết nối với sở tài nguyên và Môi trường ở Hắc Dịch để nhờ hỗ trợ giải đáp những thắc mắc trong lòng một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Logo biểu tượng của sở tài nguyên và môi trường

Sở Tài Nguyên – Môi Trường là gì?

Sở Tài nguyên – Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường bao gồm: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thuỷ văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo, quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở.

Trụ sở Sở tài nguyên và môi trường tại Vũng Tàu

Chức năng của Sở Tài Nguyên – Môi Trường

Sở Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài Nguyên – Môi Trường quản lý đất đai như thế nào?

 • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương để trình Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
 • Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thị xã, thành phố đã được phê duyệt;
 • Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hạn mức giao đất, công nhận đất ở cho hộ gia đình; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự khai phá đất để sản xuất nông nghiệp; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu được tách thửa và các nội dung khác theo quy định của pháp luật đất đai.
 • Tổ chức thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo thẩm quyền; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc trưng dụng đất theo quy định.
 • Thực hiện việc đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; ký hợp đồng thuê đất; lập, quản lý, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với các tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư theo quy định.
 • Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc điều tra đánh giá tài nguyên đất; điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá đất đai; lập, chỉnh lý và quản lý bản đồ địa chính; thống kê, kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; xây dựng, vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý, sử dụng đất đai.
 • Chủ trì việc tổ chức xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định; lập bản đồ giá đất; tham mưu giải quyết các trường hợp vướng mắc về giá đất;
 • Chủ trì tổ chức xác định giá đất cụ thể để làm căn cứ tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
 • Xây dựng, quản lý, khai thác, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về đất đai theo quy định;
 • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất theo quy đinh của pháp luật.
 • Kiểm tra và tổ chức thực hiện việc phát triển quỹ đất; quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Vòng xoay ở Hắc Dịch

Nếu bạn muốn liên hệ chi cục quản lý nhà đất có thể liên hệ trực tiếp với ông  Nguyễn Minh Thành Phó Chi Cục trưởng theo số điện thoại 0254.3727.306 hoặc di động 0946.579.119

Có thể bạn quan tâm đến https://blog.teraland.vn/dia-chi-van-phong-cong-chung-hac-dich/

Kết nối với sở Tài nguyên và Môi trường Hắc Dịch bằng cách nào?

 • Số điện thoại Sở Tài Nguyên – Môi Trường Hắc Dịch: 0254.385.2539
 • Fax sở Tài Nguyên – Môi Trường Hắc Dịch: 0254.385.7876
 • Email sở Tài Nguyên – Môi Trường Hắc Dịch: sotnmt@baria-vungtau.gov.vn
 • Địa chỉ sở Tài Nguyên – Môi Trường Hắc Dịch: Số 1 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa
 • Website sở Tài Nguyên – Môi Trường Hắc Dịch: http://sotnmt.baria-vungtau.gov.vn

 

Số điện thoại Sở Tài Nguyên – Môi Trường Hắc Dịch

Bài viết này https://blog.teraland.vn/ đã show ra số điện thoại của sở tài nguyên và môi trường ở Hắc Dịch, hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn, cám ơn các bạn đã đọc hết bài viết, hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo.